top of page

Verksamheten
I vår dagliga undervisning utgår vi bla från Läroplanen för förskolan, Lpfö18 och barnkonventionen.

Temaarbete - Sagans värld - Sagolik rytmik

På Solstrålen arbetar vi tematiskt under delar av vår undervisning. Vi använder oss av sagolik rytmik som innebär att vi i temat utgår från en saga där pedagogerna använder sig av olika estetiska uttrycksformer bla. drama, rytmik, instrument, sånger och rörelselekar. Temaarbetet kallar vi för Sagans värld. I sagans värld får vi in alla läroplanens mål på ett lustfyllt sätt och barnen är med och påverkar innehållet. Vi tror att med detta arbetssätt så kommer vi pedagoger att fånga upp den enskilda individen, synliggöra och tydliggöra barnets lärprocess. De får använda fantasin och möta olika karaktärer med olika egenskaper. 

 

Varför har vi valt Sagolik rytmik som utgångspunkt i Sagans värld?
 

 • Alla kan delta oavsett ålder och kunskapsnivå.

 • Det är spännande och det skapar en nyfikenhet och ett intresse hos barnet.

 • Möta och skapa olika lärmiljöer.

 • Det lockar fram barnets kreativitet.

 • Det är ett lustfyllt lärande.

 • Vi skapar, experimenterar, konstruerar, forskar och framförallt har roligt tillsammans. 

 • Barnet vågar mer då de i sagans värld och kan då kliva in i en roll där de kan utrycka sina känslor och bearbeta olika händelser. Detta stärker barnets självkänsla.

 • På ett naturligt sätt blir barnen medvetna om sin egen utveckling då vi har valt att synliggöra processen via dokumentation (då allt arbete utgår från den enskilda individen).

 • Vi får in alla delar i läroplanen på ett tydligt och smidigt sätt, där målen kommer att vara nåbara och utvecklingsbara. Vi pedagoger kommer att följa barnets utveckling och lärande

5-årsgruppen - Väpplarna

5 årsgruppen är till för att stärka de äldsta barnen och förbereda dem inför skolstarten. Vi har inlett ett samarbete med en annan förskola för att stärka barnen och lära känna nya barn som också ska börja skolan. Tillsammans arbetar vi med ett material som heter Väpplarna. Materialet är utformat så att barnen får ta del av olika ämnen som är bra för kommande skolstart bla.

 • Leka med ord

 • Skapa förståelse för tid, rum och former

 • Kunskap om djur och natur

 • Socialt samspel

71250274_964474967260295_184989595974447
46459373_315747705915674_634939632859375
60618781_680682109041929_397136433370261
pojke_svart_h%C3%83%C2%A5r_edited.png
Bild1_edited.png
Vapplarna_amnen.jpg

Grön Flagg

Grunden i Grön Flagg arbetet baseras på barnens tankar och idéer. Barnen är medbestämmande och har inflytande över verksamheten. Det är barnens nyfikenhet och idéer som styr och utvecklar innehållet i projektet.

Med Grön Flagg blir förskolans arbete för hållbar utveckling en självklarhet i det dagliga arbetet.

Idag är Solstrålens förskola miljöcertifierad och vi arbetar aktivt för att bibehålla certifikatet.

Arbetet med Grön Flagg utgår från olika teman

 • Stad och Samhälle

 • Djur och Natur

 • Klimat och Energi

 • Hav och Vatten

 • Konsumtion och resurser

 • Skräp och Avfall

 • Kemikalier och Giftfri miljö

 • Livsstil och Hälsa

 • Global Samverkan

gronflagg.jpg
59773925_324086081615415_125857791913177
41095670_872509529621008_367153623159170
72430797_3181202828616662_50662124086792

Övrigt

I förskolans undervisning ingår även digitalisering, språk och kommunikation, teknik och naturvetenskap, värdegrund och socialkompetens, hälsa och rörelse, skapande, matematik, musik, lek och lustfyllt lärande. Vi har även ett fantastiskt samarbete med seniorer från Måsta Äng, som vi är mycket tacksamma över och det uppskattas av både yngre och äldre.

89281562_190508028899237_441323591634937

Samarbete

87100978_2420688574702794_16508823923169

59584273_2391596527740471_33153832068065
bottom of page