top of page

Kunskapsryggsäcken

Under förskoletiden är personalens MÅL att packa barnets ryggsäck med massor av kunskap så som…

htr4r.png
htr4r.png
backpack-154121_960_720.png

Toalettbestyr samt hygien

Munmotorik

Kommunikation

EQ arbete = känslor

Samarbete

Fantasi

Rim och ramsor

Öppenhet

Samtal

Koordinationsförmåga

Matematik

Drama

Rytmik

Turtagning

Kroppsuppfattning

Normer och värden

Konflikthantering

Konstruktion

Delaktighet

Samspel

Självständighet

Ansvar

Respekt

Empati

Vänskap

Finmotorik

Lek

Språk

Goda matvanor

Musik

Naturvetenskap

Gymnastik

Inflytande

Teknik

Skolförberedande

Färg och form

Trygghet

Miljö (grön flagg)

Lustfyllt lärande

Skapande

Grovmotorik

Genus

Digitalisering

bottom of page