top of page

 

Styrelsens mål & vision

Vision

Att ha den bästa förskolan för våra barn.                                                                   

 

Mål

Styrelsens mål är att alla medlemmar skall ha ett stort engagemang och känna delaktighet.

Att våra barn, pedagoger och medlemmar ska känna sig trygga och välkomna.

Barnen skall få ett lustfyllt lärande i en välplanerad pedagogisk miljö. Aktuell läroplan för förskolan skall genomsyra hela verksamheten och dess innehåll.

Våra pedagoger är utbildade, engagerade och kompetenta. De ska möta varje barn utifrån dess förutsättningar och behov.

Föräldrakooperativet

Styrelse

Solstrålen är en ekonomisk förening som drivs av vårdnadshavare i en styrelse.

Styrelsen har huvudansvaret och består av fem ordinarie ledamöter inklusive förskolans rektor och två suppleanter. Vi träffas en gång i månaden 11 gånger/år. Dessa möten är öppna för alla medlemmar i föreningen.

Eskilstuna kommun är vår tillsynsmyndighet och förskolan drivs bl.a. med ekonomiskt bidrag från kommunen dvs. A-priser.

ORGANISATION

STYRELSE

REKTOR

PERSONAL

Föräldrainsats

Att vara medlem på förskolan innebär en viss arbetsinsats för oss vårdnadshavare såsom:
 

  • Sex familjer representerar styrelsen samt förskolans rektor.

  • Resten av vårdnadshavarna handlar till frukost och mellanmål (ca 2–3 g/år) Förskolan står för alla kostnader. Inför handlingen får man en inköpslista av matansvarig på förskolan.

  • Storstädning två gånger per år, vår och höst. Städansvarig i styrelsen delar in vårdnadshavarna i olika grupper och ansvarsområden. Städningen sker efter verksamhetstid.

  • Fixardag i förskolans trädgård. 1 ggr/år, olika alternativ finns. En mysig och uppskattad dag av vårdnadshavarna.

  • Under året så har föreningen två stycken medlemsmöten samt ett Årsmöte/ föreningsstämma. Dessa möten är obligatoriska.

Att vi som vårdnadshavare gör en viss arbetsinsats resulterar i att vi spar in en del pengar som vi i stället kan lägga på våra barn och verksamhet.

  

                        

 

bottom of page