top of page

En dag på Solstrålen

 • Vi tar emot barnet så att det känner sig välkommen och vårdnadshavarna känner att vi tar över ansvaret för barnet. 

 • Frukostsamling – För att få en lugn och skön start på dagen.

 • Frukost – En mysig och lugn stund. 

 • Fri lek.

 • Fruktstund – För att samla ihop gruppen. 

 

Detta gör vi för att:

 • Ge information om dagen, vilket ger trygghet. 

 • Det är nyttigt med frukt. 

 • Få social träning. 

 

 • Tema arbete: ”Sagans värld”

 • Samling före maten – För att samla ihop gruppen innan maten.

 

Detta gör vi för att:​

 • Träna begrepp: datum, årstid, år, väder mm.

 • Få möjlighet till daglig språkträning

 • Vi sjunger, rim och ramsor, lugna lekar t.ex. Fisken vill, hunden och benet. 

 • Dukning – Bordsvärden tillsammans med en pedagog ansvarar för dukningen. 

 

Detta gör vi för att:

 • Träna matematik. 

 • Få ta ansvar och stärka självkänslan. 

 • Få känna sig behövd, som också stärker självkänslan. 

 • Träna finmotorik. 

 • Få träna att planera. 

 • Få möjlighet att träna samarbete. 

 • Utgå från barnens ålder då just 5 åringar älskar att få hjälpa till.

 

 • Lunch 

 • Fri lek 

 • Inne - Socialt samspel 

 • Ute - Fantasi 

 • Mellanmål samling: för de barn som ska äta mellanmål.

 • Mellan mål – Samma som övriga måltider. 

 • Fri lek – samma som ovanstående. 

 • Hemgång – Vi berättar lite vad som hänt under dagen
  och lämnar över ansvaret till vårdnadshavaren. 

Under våra måltider

tränar vi bla.

Turtagning

Språk

Bordsskick

Finmotorik

Socialt samspel 

Bra matvanor

Empati

Under den fria leken utvecklar barnen:

Empati

social och verbal kompetens

självständighet

glädje, nyfikenhet och intresse

fantasi och kreativitet

motorik

I den fria leken får barnen utgå från sina egna intressen, välja vad och vem de vill leka med. Vi pedagoger finns med i bakgrunden och stöttar.


 

bottom of page