Läroplan

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas.
Läroplan för förskola, Lpfö 98.