Under förskoletiden är personalens MÅL att packa barnets ryggsäck med massor av kunskap så som…

 

 

 •  Toalettbestyr samt hygien
 • Munmotorik
 • Kommunikation
 • EQ arbete = känslor
 • Samarbete
 • Fantasi
 • Rim och ramsor
 • Lek
 • Öppenhet
 • Språk
 • Samtal
 • Koordinationsförmåga
 • Matematik
 • Självständighet
 • Drama
 • Rytmik
 • Finmotorik
 • Respekt
 • Språk
 • Ansvar
 • Empati
 • Turtagning
 • Vänskap
 • Goda matvanor
 • Kroppsuppfattning
 • Musik
 • Normer och värden
 • Konflikthantering
 • Konstruktion
 • Naturkunskap
 • Delaktighet
 • Gymnastik
 • Samspel
 • Delaktighet
 • Inflytande
 • Teknik
 • Skolförberedande
 • Färg och form
 • Trygghet
 • Miljö (grönflagg)
 • Lustfyllt lärande
 • Skapande
 • Grovmotorik
 • Genus