• Vi tar emot barnet så att det känner sig välkommen och vårdnadshavarna känner att vi tar över ansvaret för barnet.
• Frukostsamling – för att få en lugn och skön start på dagen
• Frukost – en mysig och lugn stund

• Frilek
• Fruktstund – För att samla ihop gruppen.
• För att ge information om dagen, vilket ger trygghet.
• För att det är nyttigt med frukt.
• För att få social träning.

• Tema arbete: ”Sagans värld”
• Samling före maten – För att samla ihop gruppen innan maten.

• För att träna begrepp: datum, årstid, år, väder mm.
• För att få möjlighet till daglig språkträning,
• Vi sjunger, rim och ramsor, lugna lekar t.ex. Fisken vill, hunden och benet.

• Dukning – Bordsvärden tillsammans med en pedagog ansvarar för dukningen.

• För att träna matematik.
• För att få ta ansvar och stärka självkänslan.
• För att få känna sig behövd, som också stärker självkänslan.
• För att träna finmotorik.
• För att få träna att planera.
• För att få möjlighet att träna samarbete.
• För att utgå från barnens ålder då just 5 åringar älskar att få hjälpa till.

• Lunch
• Frilek

• Inne, Socialt samspel
• Ute, Fantasi

• Mellanmål samling: för de barn som ska äta mellanmål.
• Mellan mål – Samma som övriga måltider.
• Frilek – samma som ovanstående.
• Hemgång – Vi berättar lite vad som hänt under dagen och lämnar över ansvaret till vårdnadshavaren.