Du är här: STARTSIDA VERKSAMHET AKTIVITETSCHEMA SPRÅKGRUPPEN

SPRÅKGRUPPEN

Vi arbetar medvetet med barnens språkutveckling genom att ha ett förhållningssätt då vi
tror på varje barns förmåga och kompetens. Vi visar alla barn respekt och får barnet att känna att vi
tycker att det är viktigt och att det känner sig lyssnat på.

Detta gör vi medvetet i alla situationer, men extra mycket i:

  • Samlingen
  • Måltiderna
  • Leken
  • Temaarbetet
  • Fritt val
  • Språkgruppen

I språkgruppen får barnen träna upp sin munmotorik och få språk stimulans på olika vis.

Vi använder oss av olika material tex. Rim/rams kort, memory, rallybilar, fiskespö, blåsinstrument, såpbubblor……mm.

Barnen kommer även att få träffa på den magiska språklådan                                                                                      

I denna grupp leker vi fram språkglädjen!

 


"Förskolan skall sträva efter att varje barn

utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och uttrycka tankar

utvecklar sitt ord och begreppsförråd och förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner"

(Ur Förskolans läroplan Lpfö 98).