Du är här: STARTSIDA VERKSAMHET AKTIVITETSCHEMA RYTMIK

RYTMIK

Vad är Rytmik?

Lek, rörelse och musik blir Rytmik                 

  • Rytmik är lek med musik
  • Rytmik är rörelse med musik
  • Rytmik är musik med kroppen

Varför har vi Rytmik?

 För att bla:

  • Stärka barnens självkänsla
  • Lära barnen turtagande
  • Lära sig kroppsuppfattning
  • Bearbeta händelser
  • Plocka fram och utveckla leklusten

Vi ser rytmiken som ett utmärkt sätt för barn att möta musik. Barnen får dansa och röra sig till musik, spela rytmer själva, klura ut rörelser för fingrarna och ibland bara sitta i lugn och ro och lyssna. De gör det dessutom i gemenskap med andra barn och vuxna vilket inbjuder till samspel med andra.

 


”Förskolan skall sträva efter att varje barn

Utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den. Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga”.

(Ur Förskolans läroplan Lpfö 98)