Du är här: STARTSIDA VERKSAMHET AKTIVITETSCHEMA LEKEN

LEKEN

Allt detta utvecklas i den fria leken:

 • Önskningar och drömmar
 • Grundläggande begrep
 • Sinnena
 • Fantasin
 • Lära sig trygghet i gruppen
 • Samarbetsförmåga
 • Vuxenrollen prövas
 • Intryck bearbetas
 • Motorik
 • Rädsla bearbetas
 • Spontanitet
 • Förmåga att förstå regler ömsesidigt
 • Upplevelser gestaltas
 • Ta hänsyn till varandra
 • Samordning syn – hörsel
 • Turtagande och språk
 • Förmågan att kunna ta och ge instruktioner

ss_007Därför är den fria leken så viktig!