Du är här: STARTSIDA VERKSAMHET AKTIVITETSCHEMA

GROVPLANERING

Vt 2015

Grupper: vecka 3 – 22(uppehåll för sportlov v 8)
 
Hälsa och Livsstil: V 3 – 13
Tisdag:
Bamse och Skalman har gymnastik varannan v. i Ellfolk (-09 och -10)
Skuttbarnen har gymnastik på förskolan (-11 och -09, -10 varannan v.

Skuttbarnen har gymnastik på förskolan (-12,-13 och -14)

Onsdag: "Miljöarbete"

5-årsgrupp (-09, v. 6-13)

Skalmanbarnen arbeter med "Mofflor och människor. (Grön Flagg, -10)

Skuttbarnen arbetar med "Babblarna" (-11)

Skuttbarnen arbetar med "Babblarna" (-12, -13 och -14)

Torsdag:"Tema Vänskap"

Bamse och Skalman barnen arbetar med "Barnkonventionen" Känna Trygghet. (-09 och -10)

Skuttbarnen arbetar med "Barnkonventionen" Lika Värde. (-11)

Skuttbarnen arbetar med böckerna om "Tio små kompisböcker". (-12, -13 och -14)

Natur och miljö: V 15 – 22

Tisdag:

Skogsgrupp Bamse & Skalman (-09 och -10)

Övrga barn har närmiljölek

Onsdag:

Naturruta för alla Solstrålar

Torsdag:

Skogsgrupp Skuttbarnen (-11)

Skogsgrupp Skuttbarnen (-12)

Övriga barn har närmiljölek

MUSIK: Skall genomsyra den dagliga verksamhetenLänkar till våra olika grupper


LEKEN GYMNASTIK SKOGSGRUPPER PORTFOLIO RYTMIK SPRÅKGRUPPEN