Du är här: STARTSIDA TAXA

TAXA

Taxa: Gäller from 1 januari 2012

Barnomsorgsavgiften betalas 12 månader per år.

Avgifter:

Eskilstuna kommun tillämpar maxtaxa, med undantaget att det hushåll där sammanlagda inkomsten är mindre än 13 000  kronor i månaden inte betalar någon avgift.

Avgiftsunderlag:

-Hushållets sammanlagda beskattningsbara bruttoinkomst per månad, dock inom gällande ram för maxtaxan.

-Antalet barn som är placerade inom kommunal och enskild verksamhet.

Månadsavgift:

Syskon som är inskriven i förskoleverksamhet erhåller syskonrabatt enligt nedan. Yngsta barnet räknas alltid som barn nummer ett

Förskoleverksamhet

Barn 1   3% av inkomsten (dock högst 1260kr/mån)

Barn 2   2% av inkomsten (dock högst 840 kr/månad)

Barn 3   1% av inkomsten (dock högst 420 kr/ månad)

Avgifter inom allmän förskola

Allmän förskola är avgiftsfri om vistelsetiden är högst 15 timmar per vecka. Om vistelsetiden överstiger 15 timmar per vecka betalas avgift reducerad med 25 %.

Avgiftsfri allmän förskola erbjuds alla 3 – 5 åringar i alla förskoleverksamhet med 525 timmar per år från och med den 1 augusti det år barnet fyller 3 år. Tiden för allmän förskola förläggs till skolans terminstider. (Lag om allmän förskola)

För 3- 5 åringar med föräldraledig eller arbetssökande förälder och som omfattas av lagen om allmän förskola tas avgift ut under samma tid som skolans sommarlov (10 veckor per år) genom ordinarie avgift reducerad med 25%. Avgiften betalas för hela perioden oavsett om platsen utnyttjas eller inte.