Från idé till verklighet

Idén till föräldrakooperativet Solstrålen föddes under våren 1994 av ett föräldrapar i Slagsta och intresset hos andra visade sig vara stort.

Dessa bitar såg man som fördelar med ett kooperativ:

  • Större personaltäthet per barn.
  • Möjlighet till påverkan.
  • Möjlighet att vara med och bestämma förskolans inriktning (natur, miljö och musik).
  • Man får också vara delaktig i verksamheten.
  • Den 1:a december -94 öppnade förskolan och tog emot sina första förväntansfulla barn.

———————————————————————————————————————————————–

Organisation

Solstrålen är en ekonomisk förening som drivs av vårdnadshavare i en styrelse. Styrelsen har huvudansvaret och består av fem ordinarie ledamöter, två suppleanter och vår förskolechef. Vi träffas en gång i månaden 11 gånger/år, där det pratas bl.a. ekonomi, verksamhet mm. Dessa möten är öppna för alla medlemmar i föreningen.

Eskilstuna kommun är vår tillsynsmyndighet och förskolan drivs bl.a. med ekonomiskt bidrag från kommunen dvs. A-priser.