Du är här: STARTSIDA OM SOLSTRÅLEN FÖRÄLDRAINSATS

FÖRÄLDRAINSATS

vara medlem på förskolan innebär en viss arbetsinsats för oss föräldrar såsom:

  • Sju familjer representerar styrelsen
  • Resten av föräldragruppen handlar till frukost och mellanmål (i dag ca. var 12 vecka) Matansvarig i verksamheten lämnar lista på vad som ska inhandlas.
  • Storstädning två gånger per år vår och höst. Städansvarig i verksamheten delar in föräldrar gruppen i antal och områden, lista på vad som skall göras delas ut och man har 14 dagar på sig att städa.
  • Årsmöte/ föreningsstämma och medlemsmöte.
  • Vi har valt att stänga 4 veckor under sommaren så vår personal får ledigt och att vi får en bra kvalité de övriga månaderna.

 

Att vi som föräldrar gör en viss arbetsinsats gör så att vi spara in en del pengar som vi i stället kan lägga på våra barn och i deras verksamhet.

 

Styrelsen och föreningens vision/ mål:

Vision

Styrelsens vision är att ha den bästa förskolan för våra barn.

 

Mål

Styrelsens mål är att medlemmarna skall ha ett stort föräldraengagemang som utvecklar och gör att alla känner sig delaktiga i verksamheten. Barn, föräldrar och personal skall alltid känna sig välkomna och trygga. Barnen skall få ett aktivit lärande genom en human och välgenomtänkt pedagogik. Det är också viktigt att personalen aktivt arbetar utifrån gällande läroplan, Lpfö 98. Vår personal är utbildad, engagerad och kompetent. De ser varje individ och ser de på rätt nivå.