Att vara medlem på förskolan innebär en viss arbetsinsats för oss vårdnadshavare såsom:

  • Sju familjer representerar styrelsen
  • Resten av vårdnadshavarna handlar till frukost och mellanmål (ca 2–3 g/år) Förskolan står för alla kostnader. Inför handlingen får man en inköpslista av matansvarig på förskolan.
  • Storstädning två gånger per år, vår och höst. Städansvarig i styrelsen delar in vårdnadshavarna i olika grupper och ansvarsområden. Storstädningen sker efter verksamhetstid och brukar pågå under 9–10 dagar.
  • Under året så har föreningen två stycken medlemsmöten och ett Årsmöte/ föreningsstämma. Dessa möten är obligatoriska.
  • Vi har valt att stänga 4 sammanhängande veckor under sommaren.
  • Att vi som vårdnadshavare gör en viss arbetsinsats resulterar i att vi spar in en del pengar som vi i stället kan lägga på våra barn och verksamhet.

————————————————————————————————————————————————————————

Föreningens mål & vision

Vision
Att ha den bästa förskolan för våra barn.

Mål

Styrelsens mål är att alla medlemmar skall ha ett stort engagemang och känna delaktighet.
Att våra barn, pedagoger och medlemmar ska känna sig trygga och välkomna.
Barnen skall få ett lustfyllt lärande i en välplanerad pedagogisk miljö. Aktuell läroplan för förskolan skall genomsyra hela verksamheten och dess innehåll.
Våra pedagoger är utbildade, engagerad och kompetenta. De ska möta varje barn utifrån dess förutsättningar och behov.